اخبار انجمن

اطلاعیه تایید صلاحیت فنی

اطلاعیه تایید صلاحیت فنی شرکت های پرتونگاری اطلاعیه تایید صلاحیت فنی باطلاع تمامی شرکتهای عضو و غیر عضو انجمن می رساند: براساس مصوبه ی مورخِ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ شورای مدیرانِ مرکزِ نظامِ ایمنیِ هسته ای کشور، تمامی شرکتهای متقاضی صدورِ مجوزِ تاسیس شر... ادامه متن

اخبار ویژه

اطلاعیه تایید صلاحیت فنی

اطلاعیه تایید صلاحیت فنی شرکت های پرتونگاری اطلاعیه تایید صلاحیت فنی باطلاع تمامی شرکتهای عضو و غیر عضو انجمن می رساند: براساس مصوبه ی مورخِ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ شورای مدیرانِ مرکزِ نظامِ ایمنیِ هسته ای کشور، تمامی شرکتهای متقاضی صدورِ مجوزِ تاسیس شر... ادامه متن

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران می باشد