درباره انجمن

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران (IRSNT) در سال ۱۳۷۹ تاسیس و تحت شماره ۲۱۹ در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده است.

تعریف انجمن صنفی کارفرمایی :

در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار ، به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان ، کارفرمایان هر حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند .

ایجاد همبستگی و ارتباط میان شرکتهای عضو، کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء، ارائه و بررسی کیفی و تائید خدمات آموزشی و مشاوره ای علمی – صنعتی، همکاری مستمر با سازمان انرژی اتمی، ایجاد نظام طبقه بندی شرکتهای عضو و تهیه فهرست بهای سالانه واحد خدمات، انتشار مقالات، نشریات در زمینه صنعت و مدیریت، حضور در مراجع و مجامع قانونی و تصمیم گیرنده بعنوان نماینده اعضاء از وظایف اصلی انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب است.

نشان تجاری انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب :

انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران

وبسایت :

تنها وب سایت رسمی انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب ایران وبسایت حاضر میباشد که با دامنه های www.irsnt.com و www.irsnt.ir  قابل دسترسی است. هر وبسایت دیگری که تحت این عنوان مشغول به فعالیت میباشد قانونی نبوده و انجمن هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت های آنها ندارد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران می باشد