کمیته های انجمن:

کمیته های انجمن به شرح زیر می باشد:

۱-کمیته آموزش   ۲-کمیته انتشارات    ۳-کمیته تائید صلاحیت    ۴-کمیته ساختمان    ۵-کمیته حفاظت در برابر اشعه

اعضای کمیته تأیید صلاحیت

 • آقای ابوالفضل احمدی
 • آقای حمید تازیکه
 • آقای امیر دادخواه
 • آقای آرش فردوس
 • آقای افشین یوسفی نیا
 • آقای موسی قویدل (مسئول کمیته)

اعضای کمیته آموزش

 • آقای مسعود دامغانی
 • آقای آرش فردوس
 • آقای مهرداد کهتری (مسئول کمیته)
 • آقای مهدی معینی
 • آقای ایرج ندیم
 • آقای افشین یوسفی نیا
 • آقای حمید تازیکه (نماینده  هیات مدیره)

اعضای کمیته ساختمان

 • آقای مهرداد کرمی (مسئول کمیته)
 • آقای کیوان کریم لو
 • آقای سید عبدالحسین گلسرخی
 • آقای محمد صادق تولایی
 • آقای مصطفی چیت سازان
 • آقای احسان هدایت نیا
 • آقای مجتبی قربانی

اعضای کمیته انتشارات

 • خانم ربابه ربیعی (مسئول کمیته)
 • آقای امیر دادخواه
 • آقای مهدی معینی
 • آقای حمید تازیکه
 • آقای حسن شیروانی
 • آقای مجتبی قربانی

اعضای کمیته حفاظت در برابر اشعه

 • آقای حسن شیروانی (مسئول کمیته)
 • آقای بابک محسن زاده
 • آقای صادق پورسهراب
 • خانم سپیده ملکی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران می باشد