هیات مدیره و مسئولین :

اعضای هیأت مدیره و مسئولین انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیرمخرب ایران :

اعضای هیأت مدیره :

 • آقای امیر دادخواه رئیس هیات مدیره
 • آقای حسن شیروانی نایب رئیس
 • آقای سید آرش فردوس عضو هیات مدیره
 • آقای علیرضا صوفی زاده عضو هیات مدیره
 • آقای مجتبی قربانی خزانه دار و عضو هیات مدیره
 • آقای پیمان شاه اویسی عضو علی البدل هیات مدیره
 • آقای حسن کریم عضو علی البدل هیات مدیره
 • آقای امیرمحمد برهان آزاد بازرس اصلی
 • آقای جمال فرهمند بازرس اصلی
 • آقای مهرداد کرمی بازرس علی البدل
 • آقای فرهاد سامانی فر بازرس علی البدل

دبیر انجمن :

 • خانم ربابه ربیع گیلانی

مدیر سایت :

 • آقای رضا احمدآبادی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران می باشد