ارکان انجمن :

ارکان انجمن صنفی عبارتند از: ۱- مجمع عمومی   ۲- هیات مدیره    ۳- بازرسان

وظایف و اختیارات ارکان انجمن در فصل سوم اساسنامه آمده است. برای دریافت اساسنامه کلیک کنید.

تشکیلات انجمن :

طرح اولیه تشکیلات انجمن بر اساس مواد ۱۱ و ۲۹ اساسنامه در دیماه سال ۱۳۸۵ تهیه و پس از بررسی های کارشناسی طبق نمودار زیر به تصویب هیات مدیره رسیده است.

چارت3

لینک های مرتبط

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران می باشد